Zajęcia Szkoły Rodzenia są finansowane przez Miasto Stołeczne Warszawa dla Pań spełniających jeden z poniższych warunków:

  • zameldowanych na pobyt stały lub czasowy  w  Warszawie,
  • zamieszkujących na terenie m. st. Warszawy  i rozliczających podatek dochodowy dla osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie m. st. Warszawy,
  • posiadających zaświadczenie o pobycie w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży lub w innej placówce opiekuńczej na terenie m. st. Warszawy lub takiej, z którą m. st. Warszawa ma podpisaną właściwą umowę.

Wystarczy uzupełnić formularz refundacyjny, który dostaną Państwo mailem po zapisie do Szkoły Rodzenia NARODZINY RODZINY.

Zapraszamy serdecznie również osoby, którym nie przysługuje refundacja. Koszt kursu- 600 zł.