Zajęcia Szkoły Rodzenia są finansowane przez Miasto Stołeczne Warszawa dla Pań spełniających jeden z poniższych warunków:

  • zameldowanych na pobyt stały lub czasowy  w  Warszawie,
  • zamieszkujących na terenie m. st. Warszawy  i rozliczających podatek dochodowy dla osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie m. st. Warszawy,
  • posiadających zaświadczenie o pobycie w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży lub w innej placówce opiekuńczej na terenie m. st. Warszawy lub takiej, z którą m. st. Warszawa ma podpisaną właściwą umowę.

Na pierwsze zajęcia należy przynieść:

dowód osobisty, adres właściwego Urzędu Skarbowego Miasta St. Warszawy, zaświadczenie od lekarza prowadzącego ciążę o braku przeciwskazań do uczestniczenia w zajęciach Szkoły Rodzenia.